• BudúcnosťZelená strecha
   

  Maximálny dôraz na životné prostredie,
  ekológiu a energetickú efektívnosť.

 • Skúsenostistrešné a stavebné izolácie 

  Viac ako 20-ročné skúsenosti
  v oblasti strešných a stavebných izolácií

 • KvalitaKvalita hyroizolácií

  2 300.000 metrov štvorcových
  prevedených izolácií


Certifikát ISO 9001 LL-C


Certifikát ISO 14001 LL-C

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

Nádrže a poľnohospodárske izolácie

Ponúkame kompletné riešenie výstavby nasledovných objektov:

 • Zavlažovacie nádrže

 • Hnojovicové nádrže (lagúny)

 • Kalové nádrže (lagúny)

 • Nádrže odpadových vôd

 • Retenčné nádrže

 • Kanály a rigoly

 • Zasnežovacie nádrže

 • Rybníky

 • Umelé jazerá

 • Dekoratívne vodné plochy

 • Hnojiská

 • Silážne žľaby

 • Kompostárne

 • Prekrytie fermentorov a kruhových nádrží

 • Spodné izolácie fermentorov a kruhových nádrží

 • Izoláciu šachiet, výpustov, prepadov a prívodov

 • Rekultiváciu skládok

 • Izolácie skládok


Firma Mediderma spol. s r.o. ponúka kompletné riešenie výstavby vodohospodárskych stavieb, poľnohospodárskych stavieb a skládok. Medzi naše činnosti patrí:

 • Dodávka a inštalácia izolačných fólií, geotextílií a rohoží

 • Výkopové a zemné práce

 • HSV práce

 • Servis


Našou dominantnou činnosťou je dodávka a inštalácia izolačných fólií a rohoží. Dodávame a inštalujeme nasledovné typy izolačných fólií:

 • EPDM: nespornou výhodou tohto typu izolačných fólií, sú jeho výnimočná trvácnosť (až 50 rokov), vysoká flexibilita a rozťažnosť (viac ako 300%), obrovské plachty fólie (od 100 do 1000 m2), nízke inštalačné náklady, odolnosť voči UV žiareniu a vynikajúca odolnosť voči teplotným extrémom. Materiál EPDM je zrejme najkvalitnejším inštalačným materiálom dodávaným na slovenský trh. Nevýhodou je jeho neodolnosť voči ropným a mastným látkam. Aplikuje sa na všetky možné typy izolácií okrem spodných izolácií skládok a ropných či benzínových nádrží.
 • PVC: tento materiál sa najčastejšie používa na izoláciu menších dekoratívnych nádrží a umelých jazier. Oproti EPDM má väčšie inštalačné náklady a je dodávaný v menších plachtách. Často sa používa pri prekrytí fermentorov a síl.
 • HDPE: výhodou použitia tohto materiálu sú jeho vynikajúce vlastnosti zabezpečujúce odolnosť voči ropným a mastným látkam a väčšine najagresívnejších kyselín, je minimálne flexibilný a má vyššie náklady na inštaláciu, nie je odolný voči UV žiareniu a kvôli tomuto sa nemôže aplikovať pri stavbách, kde je izolácia vystavená slnečnému žiareniu. Najčastejšie sa aplikuje na izoláciu skládok, hnojísk, kompostární a spodných izolácií ropných nádrží.
 • VFPE: je to materiál, ktorý je vlastnosťami veľmi podobný HDPE, je však flexibilnejší a je odolný voči slnečnému žiareniu.

Ku všetkým fóliám vieme dodať potrebné certifikáty, dosvedčujúce použiteľnosť materiálu na daný účel, či zdravotnú nezávadnosť fólie a podobne.

Okrem stavebných prác, ponúkame aj celý rad služieb:

 • Odborné poradenstvo

 • Školenia a semináre pre projektantov, stavebné firmy a investorov

 • Kontrola a údržba

 • Servis

 • Kvalitnú spoluprácu a marketingovú podporu pre našich odberateľov

Nenašli ste čo ste hľadali? Ozvite sa nám:

kuth@mediderma.sk
+421 905 231 045

Kontakty

Dlhá 118, 949 01, Nitra
Mobil +421 905 231 045
Email  kuth@mediderma.sk