• BudúcnosťZelená strecha
   

  Maximálny dôraz na životné prostredie,
  ekológiu a energetickú efektívnosť.

 • Skúsenostistrešné a stavebné izolácie 

  Viac ako 20-ročné skúsenosti
  v oblasti strešných a stavebných izolácií

 • KvalitaKvalita hyroizolácií

  2 300.000 metrov štvorcových
  prevedených izolácií


Certifikát ISO 9001 LL-C


Certifikát ISO 14001 LL-C

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

Stavebná činnosť

Výstavba rodinných domov na kľúč
Rodinné domy od základov až po strechu. Vrátane zateplenia, vnútorných omietok a terénnych úprav.

Rekonštrukcia a modernizácia budov
Sanácia starých budov, zavhlnutého muriva a generálne rekonštrukcie stavieb. Výmena okien a dverí, zateplenie stien a striech priemyselných, administratívnych budov a bytových domov.

Výstavba priemyselných stavieb a hál
Objekty využívané od poľnohospodárstva až po medicínu. Často s vysoko špecifickými požiadavkami výstavby.

Nacenenie stavebných prác a rozpočtovanie
Rozpočet pre výstavbu nacenený na základe výkazu výmer, alebo obhliadky objektu. Jasný a podrobný položkový rozpočet je základom dobrej spolupráce.

Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb
Zabezpečujeme aj spracovanie projektovej dokumentácie stavby, kde sa 100%-ne prihliada na požiadavky klienta.


Stručný postup realizácie stavieb:
Prvým krokom je kontakt zákazníka s našou firmou a projekcia stavby (ak nie je ešte hotový projekt). Nasleduje stavebné povolenie (vydáva Stavebný Úrad) a odborná konzultácia projektu stavby s klientom. Následne vytvoríme cenovú ponuku na odsúhlasenie a stanovenie rozsahu a harmonogramu prác, termíny realizácie a záruky. Ako prvá aktivita na mieste práce je predvýrobná príprava výstavby a príprava staveniska, po tomto kroku nasledujú výkopové práce a realizácia základov. Nasledujú odzemné a nadzemné podlažia, realizácia strechy a plotov a osadenie okien a dverí. Posledné kroky predstavujú montáž rozvodov a úpravy povrchov, kompletné dokončenie stavby, maľovanie a terénne úpravy okolia novostavby. Na záver zabezpečíme činnosti spojené s kolaudáciou stavby.

Nenašli ste čo ste hľadali? Ozvite sa nám:

kuth@mediderma.sk
+421 905 231 045

Kontakty

Dlhá 118, 949 01, Nitra
Mobil +421 905 231 045
Email  kuth@mediderma.sk