• BudúcnosťZelená strecha
   

  Maximálny dôraz na životné prostredie,
  ekológiu a energetickú efektívnosť.

 • Skúsenostistrešné a stavebné izolácie 

  Viac ako 20-ročné skúsenosti
  v oblasti strešných a stavebných izolácií

 • KvalitaKvalita hyroizolácií

  2 300.000 metrov štvorcových
  prevedených izolácií


Certifikát ISO 9001 LL-C


Certifikát ISO 14001 LL-C

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

Spodné izolácie

Okrem hydroizolácie striech zabezpečujeme aj spodné izolácie budov a mostových konštrukcií. Pracujeme s rôznymi izolačnými materiálmi od jednoduchých oxidačných asfaltových pásov až po špeciálne asfaltové pásy odolné voči prieniku radónu, vodných pár, tlakovej vode a spodnej vode.

Okrem spodných izolácií realizujeme aj izoláciu nádrží a jazier. Pracujeme s materiálmi EPDM, PVC, HDPE a LDPE. Robíme lagúny, priemyselné nádrže a rôzne iné izolácie odolné voči kyselinám, hnojoviciam, ropným a rôznym iným agresívnym látkam.

Na strešných konštrukciách realizujeme aj nadstavbu jestvujúcich atík, búracie práce, vysprávky výťahových šácht, komínov a vetrákov, demontáž kovových konštrukcii, atikových plechov a vyrovnávanie nerovnosti strechy.

 

Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť komplexnú výstavbu nasledovných druhov objektov:

 • Mostové konštrukcie

 • Pozemné stavby

 • Inžinierske siete

 • Vodné diela

 • Nádrže

 • Poľnohospodárske stavby

Nenašli ste čo ste hľadali? Ozvite sa nám:

kuth@mediderma.sk
+421 905 231 045

Kontakty

Dlhá 118, 949 01, Nitra
Mobil +421 905 231 045
Email  kuth@mediderma.sk