0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

SPODNÉ IZOLÁCIE

SLUŽBY

SPODNÉ IZOLÁCIE

Okrem hydroizolácie striech zabezpečujeme aj spodné izolácie budov a mostových konštrukcií. Pracujeme s rôznymi izolačnými materiálmi od jednoduchých oxidačných asfaltových pásov až po špeciálne asfaltové pásy odolné voči prieniku radónu, vodných pár, tlakovej vode a spodnej vode.

Okrem spodných izolácií realizujeme aj izoláciu nádrží a jazier. Pracujeme s materiálmi EPDM, PVC, HDPE a LDPE. Robíme lagúny, priemyselné nádrže a rôzne iné izolácie odolné voči kyselinám, hnojoviciam, ropným a rôznym iným agresívnym látkam.

Na strešných konštrukciách realizujeme aj nadstavbu jestvujúcich atík, búracie práce, vysprávky výťahových šácht, komínov a vetrákov, demontáž kovových konštrukcii, atikových plechov a vyrovnávanie nerovnosti strechy.

Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť komplexnú výstavbu nasledovných druhov objektov:

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk