0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako má byť pripravený podklad pre EPDM?

Pred inštaláciou by mal byť podklad vyčistený, suchý a súdržný. Ak sú v podklade výčnelky alebo nerovnosti, ktoré by mohli fóliu poškodiť je nutné použiť pod EPDM fóliu geotextíliu alebo nejakú inú ochrannú vrstvu.

Je hrúbka 1,1mm bezpečná?

Pri kvalite hydroizolácií a ich odolnosti voči prerazeniu nejde o hrúbku fólie, ale o rozťažnosť a rozmerovú stálosť materiálu. Práve tieto vlastnosti sú pri EPDM vysoko nadpriemerné, jej flexibilita je na úrovni 300%. Jednoduchým ukazovateľom je odolnosť voči poškodeniu krúpami. Taktiež je to veľká výhoda pri dilatáciách strechy. EPDM fólia je veľmi dobre tvarovateľná a adaptovateľná pôsobeniu tlakom napr. snehovej pokrývky na štrkový zásyp.

Prečo je EPDM čierna?

EPDM fólia je syntetická kaučuková membrána, ktorá má bledosivú farbu. Čiernu farbu získala pridávaním uhlíkatých sadzí, ktoré premieňajú UV žiarenie na teplo a tým pádom zabezpečujú dlhovekosť a UV odolnosť EPDM fólie až na úrovni 50-80 rokov.

Čo ovplyvňuje životnosť EPDM?

Životnosť ovplyvňuje viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patria ropné a olejové látky. S týmito materiály nemôže prísť do styku, pretože podstatne znižujú jej životnosť.

Aké veľké sú EPDM plachty?

Štandardne sa vyrábajú o veľkosti 30.25m x 15.25m. Na objednávku až do veľkosti 61.0m x 15.25m.

Sú spoje EPDM fólie bezpečné?

Spoje EPDM sa nezvárajú ani nenatavujú, ale lepia. Šírka spoja EPDM fólie je 7.5cm. Rozťažnosť samotného spoja sa pohybuje na úrovni 200% – 250%. Širka spojov pri termoplastoch (PVC alebo TPO) je maximálne 5cm a ich rozťažnosť je pod úrovňou 20%.

Je plnoplošne lepený systém bezpečný?

Správne vyhotovený systém vydrží vztlakovú silu vetra až na úrovni 6000 kPa, čo je extrémne silný vietor, ktorý sa v našich podmienkach vyskytuje približne raz za 100 rokov.

Prehrieva čierna farba EPDM strechu?

EPDM tým, že je čierna, viaže na seba UV žiarenie, premieňa ho na teplo, vďaka čomu je jej životnosť niekoľkonásobne vyššia ako pri obyčajných hydroizoláciach.

Viem aj ja pracovať s EPDM fóliou?

Pre vlastné potreby si môže EPDM fóliu zákazník nainštalovať sám. Avšak pre profesionálnu manipuláciu s EPDM fóliou je nutné navštíviť školenie, ktorého najbližší termín Vám radi poskytneme na tel. čísle 0905 231 045.

Prečo sú PVC fólie nebezpečné?

PVC fólie obsahujú v sebe veľa zmäkčovadiel a halogenidov, ktoré zabezpečujú flexibilitu PVC fólií. Starnutím sa z nich tieto prvky vytrácajú. Následne tieto fólie nedokážu preniesť vplyvy zmien teplôt, hlavne nižšie teploty v zimnom období. Následne krehnú a praskajú v miestach najväčšieho pnutia. Otázka krehnutia PVC fólií je variabilná, ale pri hrúbke 1,5mm nastáva približne po 10 – 15 rokoch. Krehnutie PVC fólie: fotky

Je EPDM odolná voči prerastaniu koreňmi?

Spĺňa všetky potrebné medzinárodného certifikátu pre zelené strechy FLL. Vďaka svojim veľkým rozmerom je ideálnym riešením pri zelených strechách s minimalizovaním spojov, kde by mohli nastať potencionálne problémy.

Prečo nie sú aj iné fólie v takýchto veľkých plachtách?

V ostatných hydroizolačných krytinách sú nosné rohože, ktoré zabezpečujú rozmerovú stálosť materiálov a tým pádom znižujú ich flexibilitu. Keďže EPDM fólia nemá v sebe žiadnu nosnú rohož, má veľmi vysokú flexibilitu a je možné ju dodať vo veľkých rozmeroch.

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk