0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE - ZELENÉ STRECHY

Údržba

Dlhá životnosť a garantovaná kvalita vďaka priebežnej údržbe

 

Naša spoločnosť je registrovanou spoločnosťou pre údržbu a opravy všetkých súčastí na zariadeniach pre odvod dymu a tepla (ZODT). Ponúkame vám na mieru pripravené zmluvy o poskytovaní údržby a kvalifikovaných servisných pracovníkov. S nami tak dodržíte zákonom stanovené termíny na uskutočňovanie údržby vašich zariadení na odvod dymu a tepla i bezpečnostno-technických zariadení na ochranu osôb a majetku a súčasne zabezpečíte ich normálne fungovanie.

Rekonštrukcia

Maximálna energetická úspora vďaka dôkladnej rekonštrukcii svetlíkov

Ponúkame vám individuálne riešenia pre rekonštrukciu verejných budov, výrobných resp. priemyselných, výstavných alebo predajných hál. Vďaka produktovému spektru sme schopní inštalovať svetlíky INDU LIGHT na drevené, betónové alebo oceľové rámy. Nadštandardné hodnoty prestupov tepla týchto systémov zaručujú maximálnu úsporu energie prostredníctvom tepelnej ochrany. Na každé zlepšenie hodnoty U o 0,1 W/m2K ušetríte minimálne jeden liter vykurovacieho oleja na meter štvorcový pásového svetlíku.

Príslušenstvo

Zaistenie proti pádu osôb

Integrované a certifikované zaistenie proti pádu osôb, ktorým je možné vybaviť všetky typy pásových a bodových svetlíkov.

Ochrana pred krúpami, proti prepadnutiu a proti vlúpaniu

Vlnitá mreža WG (mreža na ochranu pred krúpami) – spoľahlivá a klasifikovaná ochrana pred poškodením krúpami. Na požiadavku až do bezpečnostnej triedy proti vlúpaniu RC3.

Ochrana pred slnkom

ELS sunbloc – integrovaný systém tienenia do pásových svetlíkov.

Regulačná technika

Pohodlné vetranie a odvod tepla stlačením tlačítka s pneumatických (Co2) alebo elektrickým (24/230V) ovládaním.

Systémy ochrany pred hmyzom

Účinná ochrana proti hmyzu s variabilnou veľkosťou ôk.

Snímače vetra/dažďa

Na vyžiadanie je možno všetky zariadenia pripojiť na dodávané hlásiče vetra a dažďa.

Servis

Naše know-how pre vás

Ako inovatívny líder v odvetví poskytujeme našim zákazníkom ucelené kompletné systémy. Vynakladáme všetky naše odborné znalosti a úsilie vo váš prospech: našim zákazníkom poskytujeme profesionálnu starostlivosť z jedného zdroja: od analýzy, individuálneho poradenstva a plánovania, cez presnú, včasnú a odbornú inštaláciu a spustenie, až po odbornú údržbu a opravy vykonávané našimi najlepšie vyškolenými technikmi.

Integrovaná ponuka kompletného servisu

Analýza: krok za krokom k optimalizácii
Poradenstvo: Doprevádzame vás od začiatku
Plánovanie: Kompletne na mieru a presne
Realizácia: Presne, včas, profesionálne
Údržba: Od autorizovaných (vyškolených) servisných technikov

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk