0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

IZOLÁCIE NÁDRŽÍ

Ponúkame kompletné riešenie výstavby nasledovných objektov:

 • Zavlažovacie nádrže
 • Hnojovicové nádrže (lagúny)
 • Kalové nádrže (lagúny)
 • Nádrže odpadových vôd
 • Retenčné nádrže
 • Kanály a rigoly
 • Zasnežovacie nádrže
 • Rybníky
 • Umelé jazerá
 • Dekoratívne vodné plochy
 • Hnojiská
 • Silážne žľaby
 • Kompostárne
 • Prekrytie fermentorov a kruhových nádrží
 • Spodné izolácie fermentorov a kruhových nádrží
 • Izoláciu šachiet, výpustov, prepadov a prívodov
 • Rekultiváciu skládok
 • Izolácie skládok

Firma Mediderma spol. s r.o. ponúka kompletné riešenie výstavby vodohospodárskych stavieb, poľnohospodárskych stavieb a skládok. Medzi naše činnosti patrí:

 • Dodávka a inštalácia izolačných fólií, geotextílií a rohoží
 • Výkopové a zemné práce
 • HSV práce
 • Servis

Našou dominantnou činnosťou je dodávka a inštalácia izolačných fólií a rohoží. Dodávame a inštalujeme nasledovné typy izolačných fólií:

 • EPDM: nespornou výhodou tohto typu izolačných fólií, sú jeho výnimočná trvácnosť (až 50 rokov), vysoká flexibilita a rozťažnosť (viac ako 300%), obrovské plachty fólie (od 100 do 1000 m2), nízke inštalačné náklady, odolnosť voči UV žiareniu a vynikajúca odolnosť voči teplotným extrémom. Materiál EPDM je zrejme najkvalitnejším inštalačným materiálom dodávaným na slovenský trh. Nevýhodou je jeho neodolnosť voči ropným a mastným látkam. Aplikuje sa na všetky možné typy izolácií okrem spodných izolácií skládok a ropných či benzínových nádrží.
 • PVC: tento materiál sa najčastejšie používa na izoláciu menších dekoratívnych nádrží a umelých jazier. Oproti EPDM má väčšie inštalačné náklady a je dodávaný v menších plachtách. Často sa používa pri prekrytí fermentorov a síl.
 • HDPE: výhodou použitia tohto materiálu sú jeho vynikajúce vlastnosti zabezpečujúce odolnosť voči ropným a mastným látkam a väčšine najagresívnejších kyselín, je minimálne flexibilný a má vyššie náklady na inštaláciu, nie je odolný voči UV žiareniu a kvôli tomuto sa nemôže aplikovať pri stavbách, kde je izolácia vystavená slnečnému žiareniu. Najčastejšie sa aplikuje na izoláciu skládok, hnojísk, kompostární a spodných izolácií ropných nádrží.
 • VFPE: je to materiál, ktorý je vlastnosťami veľmi podobný HDPE, je však flexibilnejší a je odolný voči slnečnému žiareniu.

Ku všetkým fóliám vieme dodať potrebné certifikáty, dosvedčujúce použiteľnosť materiálu na daný účel, či zdravotnú nezávadnosť fólie a podobne.

Okrem stavebných prác, ponúkame aj celý rad služieb:

 • Odborné poradenstvo
 • Školenia a semináre pre projektantov, stavebné firmy a investorov
 • Kontrola a údržba
 • Servis
 • Kvalitnú spoluprácu a marketingovú podporu pre našich odberateľov

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk