0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

VÝSTAVBA ZELENÝCH STRIECH

JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

SLUŽBY

Výstavba zelených striech

Výstavba zelenej strechy je výbornou cestou ako využiť priestor mesta, chrániť životné prostredie a šetriť z dlhodobého hľadiska. Tieto vegetatívne alebo záhradné strechy – časť strechy s rastlinami inštalovanými ponad hydroizolačnú membránu – sa stali veľmi úspešným riešením na celom svete.

Naša spoločnosť spolupracuje s internetovým časopisom DAIBAU.sk, ktorým sme poskytli našu odbornú radu v oblasti výstavby zelených striech.

Výhody

Nevýhody

Zelená strecha

História

Realizácie vegetačných striech sú časté hlavne v západnej Európe. V USA vykazujú zelené strechy ročný nárast 30%-40%. U nás boli strešné záhrady navrhované hlavne v 30. – 40. rokoch a neskôr od 70. rokov 20.storočia . V súčasnosti sa navrhujú stále častejšie.

Podobne aj v mnohých európskych mestách sú kladené technické požiadavky na výstavbu, ktoré nariaďujú nahradiť časť zastavanej plochy budovy náhradnou zeleňou. Najjednoduchšie je potom zelená strecha. Aj developeri začínajú s výstavbou bytov, ktoré majú zelené terasy a strechy, keďže je o ne veľký záujem. Spoločnosť Mediderma má bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou vegetačných striech.

Typy zelených striech

Pri návrhu skladby strešnej záhrady sa vychádza z rovnakých konštrukčných zásad ako pri návrhoch ostatných striech, tzn. vlastné vegetačné súvrstvie by sa malo realizovať bezprostredne po dokončení vrstiev strešného plášťa (pri klasických strechách ukončenou hydroizolačnou vrstvou, a pri strechách obrátených resp. kombinovaných tepelnou izoláciou s ochrannou textíliou).

Z hľadiska použitých druhov ozelenenia rozlišujeme extenzívne a intenzívne vegetačné strechy.

Extenzívna vegetačná strecha

Extenzívnu strešnú zeleň môžeme charakterizovať ako odolnú a nenáročnú. Patria sem hlavne machy, niektoré trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a rozchodníky. Toto ozelenenie sa navrhuje pre strechy s únosnosťou 60 – 300 kg/m2 pri 6-14cm strešného substrátu. Zvyčajne nie je potrebné navrhovať závlahový systém.

Intenzívna vegetačná strecha

Intenzívna strešná zeleň zahŕňa trávniky, kvetiny, rôzne druhy kríkov a stromov. Tento typ ozelenenia potrebuje hrúbku substrátu viac ako 20 cm a preto sa môže navrhovať iba pri strechách s únosnosťou až do 1500 kg/m2. Nutnosť závlahového systému.

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk