0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

VZOROVÉ SKLADBY

Priťažený systém

Priťažený systém Firestone UltraPly TPO je najhospodárnejším strešným systémom TPO a je vhodný pre širokú škálu budov. Fólie sa voľne položia na vhodný podklad. Nerovné podklady je nutné oddeliť vhodnou ochrannou vrstvou. Fólie sa ukladajú s presahom minimálne 75 mm a ich spoje sú zvárané horúcim vzduchom do súvislej vodotesnej fólie. Po zhotovení spojov, utesnení atík a detailov podľa detailov a technických podmienok Firestone, je fólia TPO prichytená k podkladu.

Strecha s inverznou skladbou vrstiev

Systém strechy s obráteným poradím vrstiev strechy Firestone UltraPly TPO je obmenou klasického priťaženého systému. To je ideálne pre strechy s pravidelnou premávkou alebo v drsných klimatických podmienkach. Fólie TPO sa voľne kladú na vhodný podklad. Nerovné podklady je nutné oddeliť vhodnou ochrannou vrstvou. Fólie sa ukladajú s presahom minimálne 75 mm a ich spoje sú zvarené horúcim vzduchom do súvislej vodotesnej fólie. Po zhotovení spojov, utesnení atík a detailov podľa detailov a technických podmienok Firestone, je na fóliu položená vrstva extrudovaného polystyrénu. Následne sa kladie ochranná textília a strešný systém je stabilizovaný k podkladu.

Mechanicky kotvený systém

Mechanicky kotvený systém Firestone TPO je ľahký systém vhodný pre strechy, ktoré neunesú dodatočnú záťaž a nosná konštrukcia strechy je vhodná pre mechanické kotvenie. Na mechanické kotvenie sa obyčajne používajú fólie široké 1,52 až 2,44 m, ktoré sa voľne kladú na podklad. Fólie sa mechanicky ukotvia do podkladu pomocou podložiek a skrutiek, prípadne teleskopmi v spojoch fólií. Šírka fólií a odstupy kotvenia sú určené výpočtom zaťaženia vetrom. Fólie sa kladú s presahom minimálne 150 mm v pozdĺžnych spojoch a 75 mm v priečnych spojoch. Horúcim vzduchom sa fólie spájajú do súvislej vodotesnej povlakovej krytiny. Všetky lemovania a detaily sú vykonané podľa technických podmienok Firestone.

Celoplošne lepený systém

Celoplošne lepený systém Firestone TPO je ľahký systém s vynikajúcou konštrukčnou prispôsobivosťou. Je vhodný pre profilované strechy, strechy s nepravidelným tvarom a všetky strechy s obmedzenou nosnosťou za predpokladu, že podklad je zlučiteľný s používanými lepidlami. Systém obvykle používa fólie do šírky 3,05 m, ktoré sa priamo lepia na podklad pomocou lepidla (Firestone Bonding Adhesive). Fólie majú presah minimálne 75 mm a ich spoje sú zvarené horúcim vzduchom do súvislej vodotesnej povlakovej krytiny. Všetky lemovania okolo atík a prestupov strechy sú urobené podľa technických špecifikácií Firestone.

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk