0
Založené
0
Spokojných zákazníkov
0 milióny
m2
0 +
Rokov skúseností

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

SLUŽBY

Stavebná činnosť

Výstavba rodinných domov na kľúč

Rodinné domy od základov až po strechu. Vrátane zateplenia, vnútorných omietok a terénnych úprav.

Rekonštrukcia a modernizácia budov

Sanácia starých budov, zavhlnutého muriva a generálne rekonštrukcie stavieb. Výmena okien a dverí, zateplenie stien a striech priemyselných, administratívnych budov a bytových domov.

Výstavba priemyselných stavieb a hál

Objekty využívané od poľnohospodárstva až po medicínu. Často s vysoko špecifickými požiadavkami výstavby.

Nacenenie stavebných prác a rozpočtovanie

Rozpočet pre výstavbu nacenený na základe výkazu výmer, alebo obhliadky objektu. Jasný a podrobný položkový rozpočet je základom dobrej spolupráce.

Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb

Zabezpečujeme aj spracovanie projektovej dokumentácie stavby, kde sa 100%-ne prihliada na požiadavky klienta.

Stručný postup realizácie stavieb:

Prvým krokom je kontakt zákazníka s našou firmou a projekcia stavby (ak nie je ešte hotový projekt). Nasleduje stavebné povolenie (vydáva Stavebný Úrad) a odborná konzultácia projektu stavby s klientom. Následne vytvoríme cenovú ponuku na odsúhlasenie a stanovenie rozsahu a harmonogramu prác, termíny realizácie a záruky. Ako prvá aktivita na mieste práce je predvýrobná príprava výstavby a príprava staveniska, po tomto kroku nasledujú výkopové práce a realizácia základov. Nasledujú odzemné a nadzemné podlažia, realizácia strechy a plotov a osadenie okien a dverí. Posledné kroky predstavujú montáž rozvodov a úpravy povrchov, kompletné dokončenie stavby, maľovanie a terénne úpravy okolia novostavby. Na záver zabezpečíme činnosti spojené s kolaudáciou stavby.

Potrebujete poradiť ?

+421 905 231 045

mediderma@mediderma.sk